Perisai Doa – Prayer Shield 
Oleh : C. Peter Wagner

Buku ini membahas bagaimana berdoa syafaat bagi para pendeta, pemimpin kristen, dan orang-orang lain yang berada di garis depan pelayanan/penginjilan.

Doa syafaat ialah menghampiri hadirat Allah untuk mewakili orang lain.  Pendoa syafaat Perjanjian Lama yang terbaik ialah Musa dan Samuel.  Hati Musa menggambarkan ciri khas hati banyak pendoa syafaat.  Ia begitu terluka bagi orang yang didoakannya, sehingga ia berkata pada Allah, “Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis” (Kel 32:32) 

Sewaktu Filistin mendatangi orang Israel, dan orang Israel ketakutan, mereka berkata pada Samuel, “Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu” (1 Sam 7:8).  “Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia” (1 Sam 7:9).  Tuhan mengirimkan guntur atas orang Filistin dan mengacaukan mereka.  Orang Israel pun memukul mereka kalah.  Pendoa syafaat Perjanjian Baru ialah Yesus (Yohanes 17)

Doa syafaat ialah suatu karunia rohani.  Orang yang memiliki karunia doa syafaat memiliki ciri sbb. : Dapat berdoa lebih lama; Berdoa dengan lebih intensif; Menikmati kehidupan doa; Mengetahui suara Tuhan dengan jelas.

4 macam syafaat ialah :
1. Syafaat Umum
Berdoa menurut daftar doa, petunjuk doa, dan berbagai permintaan doa
2. Syafaat Krisis
Berdoa berdasarkan tugas dari Bapa.  Mereka senang masuk dalam doa pujian dan penyembahan.
3. Syafaat Pribadi
Berdoa secara teratur dan intensif bagi orang-orang tertentu.
4. Syafaat Peperangan
Dipanggil secara khusus untuk berhadapan dengan musuh dalam peperangan rohani tingkat tinggi.

Mengapa Gembala memerlukan syafaat?
1. Para gembala mempunyai tugas dan tanggung jawab lebih banyak
2. Para gembala lebih rawan terhadap pencobaan
3. Para Gembala lebih diincar dalam peperangan rohani

Mengapa Gembala kurang memanfaatkan pendoa syafaat?
1. Kelalaian
2. Individualisme
3. Ketakutan
4. Kesombongan Rohani
5. Kerendahan hati yang salah

3 macam pendoa syafaat :
1. Pendoa syafaat 1-1 – Memiliki hubungan dekat dengan gembala
2. Pendoa syafaat 1-2 – Memiliki hubungan sepintas/sambil lalu dengan gembala
3. Pendoa syafaat 1-3 – Memiliki hubungan jauh dengan gembala (bahkan gembalanya tidak mengenalnya)

4 masalah dasar yang dihadapi pendoa syafaat dengan gembalanya ialah :
1. Kurang informasi
2. Kurang masukan dan kepercayaan dari gembala
3. Kurang umpan balik mengenai doa-doa yang terjawab
4. Kurang keterbukaan antara pendoa syafaat dan gembala

Pastor Rick Warren dari Saddleback Valley Community Church memberikan petunjuk agar terhindar dari kejatuhan sbb.:
1. Jangan mengunjungi lawan jenis seorang diri di rumahnya
2. Jangan memberikan konseling pada lawan jenis seorang diri di kantor
3. Jangan memberikan konseling pada lawan jenis lebih dari satu kali tanpa kehadiran pasangan orang itu
4. Jangan pergi makan siang berdua dengan lawan jenis
5. Jangan mencium lawan jenis yang hadir dalam kebaktian atau menunjukkanperhatian yang dapat dipertanyakan
6. Jangan membicarakan masalah seks secara rinci dengan lawan jenis dalam konseling
7. jangan membicarakan masalah perkawinan Anda dengan lawan jenis yang hadir dalam kebaktian
8. Berhati-hatilah dalam menjawab kartu atau surat dari lawan jenis
9. Jadikanlah sekretaris Anda sebagai rekan pelindung
10. Berdoalah untuk ketulusan hati anggota staf lainnya.

Dirangkum oleh : Deny S Pamudji

Advertisements