Roh Perbudakan (Roma 8:13-17)

Pada saat kita mematikan keinginan daging dan menjadikan diri kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan lepas dari roh perbudakan. Roh perbudakan ini mengikat banyak orang dunia maupun rohaniwan-rohaniwan tanpa mereka sadari.
Roh perbudakan membuat mereka harus menaati banyak aturan yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya amat mengikat.

Roh yang kita terima pada saat kita menerima Yesus, bukanlah roh perbudakan. Karena kita tidak lagi hidup di dalam peraturan ini dan itu. Selama kita hidup selaras dengan teladan Yesus, maka selama itu pula kita bebas dari penghukuman. (Roma 8:1) Kita tidak lagi berada dalam kuasa roh perbudakan.

Maukah Sdr bebas daripada roh perbudakan?

Salam kasih, Deny S Pamudji
Jakarta, 11 Juli 2001

Advertisements